0961 565 776

XE NÂNG TAY TOYOTA BT TYRO – LHE 150

XE NÂNG TAY TOYOTA BT TYRO – LHE 150

Tải trọng nâng 1.5 tấn

Phù hợp khu vực nhà sửa có diện tích nhỏ, để nhiều loại pallet và hàng hoá khác nhau.

Danh mục: