0961 565 776

MÁY LAU SÀN CTM SWIFT R EVO

Liên hệ tư vấn máy lau sàn. Liên hệ 0943 622 020

Máy Chà Sàn Liên Hợp – Loại Đẩy Tay

Năng suất làm việc từ 1260 – 4275 m2/giờ

Danh mục: