0961 565 776

MÁY LAU SÀN CTM KRON PICO

Liên hệ tư vấn máy lau sàn. Liên hệ 0943 622 020

Máy Chà Sàn Liên Hợp – Loại Ngồi Lái

Năng suất làm việc từ 3250 – 8540 m2/giờ

Danh mục: